تماس با کارخانه

تلفن: 3-33691251-031

فکس: 33691254-031

ایمیل: info@pectinco.com

تماس با دفتر فروش

تلفکس: 35234849-031

ایمیل: perarinfood@gmail.com

جاده نجف آباد – سه راه درچه – بیست متری کرتمان – شرکت پک تین