تماس

ایران، اصفهان، جاده نجف‌آباد

کارخانه : ۰۳۱۹۱۰۸۰۱۳۷-۰۳۱۹۱۰۸۰۱۳۶-۰۳۱۹۱۰۸۰۱۳۵-۰۳۱۹۱۰۸۰۱۳۴
دفتر مرکزی فروش : ۰۳۱۳۵۸۱۶۲۵۷-۰۳۱۳۵۸۱۶۲۵۸
فکس کارخانه : ۰۳۱۹۱۰۸۰۱۳۸
تلفکس دفتر مرکزی فروش : ۰۳۱۳۵۸۱۶۲۵۷
کارخانه : info@pectinco.com
دفتر مرکزی فروش : info@perarinfood.com

با ما در تماس باشید